شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

دپارتمان آزمایشگاه های شرکت بنیان انرژی با تکیه بر  تجارب متخصصین و با دارا بودن مدرن ترین  تجهیزات موجود در دنیا و محیطی آزمایشگاهی و مساعد، همراستا با واحد های فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه ،انرژی، محیط زیست و آموزش اقدام به ارائه خدمات و پشتیبانی از سایر واحد ها می نماید، مساله حائز اهمیت هماهنگی و همکاری تنگاتنگ این دپارتمان با واحد تحقیق و توسعه که نتیجه آن تولید روش ها و مواد جدید در حیطه تخصص مجموعه می باشد، این دپارتمان دارای آزمایشگاه های زیر می باشد:

1- آزمایشگاه انرژی
2- آزمایشگاه آب و فاضلاب
3- آزمایشگاه هوا
4- آزمایشگاه فلزات سنگین

- بخش آماده سازی نمونه:
این بخش از آزمایشگاه ها امور مرتبط با آماده سازی نمونه ها شامل فرایند های :هموژنیزه کردن ،رقیق نمودن،تثبیت  و هضم نمونه ها و سایر موارد مرتبط جهت تزریق نمونه در دستگاه ها را عهده دار می باشد.