شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

قابلیت های اندازه گیری دستگاه Fluke-435

دسته اول: ولتاژ ، جریان ، فرکانس

دستگاه مذکور قادر است مقادیر موثر (RMS ) ماکزیمم (Peak ) و لحظه ای ( instantaneous ) ولتاژ و جریان را در انواع شبکه های سه فاز، تک فاز اندازه گیری نماید، همچنین می تواند میزان اعوجاجات هارمونیکی ( distortion ) در هر کدام را بدست آورد. اندازه گیری فرکانس ( Frequency ) نیز توسط دستگاه فوق امکان پذیر است. نمودار روند تغییرات ( trend ) هر کدام از پارامترها نیز می تواند توسط دستگاه ثبت شود و همچنین داده های اندازه گیری به صورت فایل نوشتاری ( text file ) در اختیار کاربر قرار می گیرد.

دسته دوم: توان و انرژی

دستگاه قادر است توان های اکتیو ( p )، راکتیو ( Q ) و ظاهری (S ) مصرفی را اندازه گیری نماید،همچنین ضریب قدرت PF  ( cos ɸ ) را بدست آورد.

توان اکتیو در سیستم سه فاز   P=

 توان راکتیورسه فاز Q=

توان ظاهری   S=

         ضریب قدرت

انرژی های اکتیو و راکتیو نیز از دیگر مواردی است که دستگاه قادر به اندازه گیری و ثبت آن ها می باشد.

 

برای تمام موارد فوق دستگاه قادر است نمودار تغییرات را برحسب زمان رسم کند.

دسته سوم: عدم تقارن در ولتاژها و جریان های فازها (unbalancy)

اصولا در سیستم های چند فازه ولتاژها و جریان های تمام فازها باید با هم برابر باشند تا سیستم بتواند در شرایط بهینه کار کند. هر گونه تغییر در ولتاژ یا جریان هر کدام از فازها باعث کارکرد شبکه در شرایط غیر بهینه و نهایتاً منجر به افزایش تلفات می شود. در این زمینه هم دستگاه مذکور قابلیت اندازه گیری عدم تقارن ولتاژ و جریان را برای تمام فازها دارد و می تواند اطلاعات اندازه گیری شده را به صورت روند تغییرات نمایش دهد. همچنین می تواند مقادر بدست آمده را به صورت دیاگرام برداری نیز نشان دهد.

دسته چهارم: تغییرات ناگهانی در ولتاژ شبکه (Dips)

اصولا برای کارکرد مناسب تجهیزات الکتریکی ولتاژ منبع تغذیه بایستی در مقدار مناسب ثابت باقی بماند و تغییرات ناگهانی ولتاژ منبع تغذیه می تواند به مصرف کنندگان آسیب جدی وارد کند. زیرا کاهش ولتاژ باعث افزایش جریان مصرف کنندگان و افزایش تلفات می شود و از سوی دیگر افزایش ولتاژ می تواند به عایق ها آسیب برساند.

دسته پنجم: هارمونیک ها

طبق بسط فوریه توابع هر موج می تواند شامل بی نهایت موج سینوسی با دامنه ها و فرکانس های متقارن باشد. با توجه به اینکه دستگاه های اندازه گیری اصولا موج های با فرکانس اسمی ( هارمونیک اول ) را اندازه گیری می کنند و جریان عبوری از خطوط جریان ناشی از تمام فرکانس هاست این امر می تواند منجر به خرابی شود از سوی دیگر تعدادی از هارمونیک ها نظیر هارمونیک 5 و 11 در موتورهای الکتریکی گشتاورهای مخالف ایجاد می کنند که این امر به صورت یک نیروی ترمزی عمل کرده و می تواند باعث داغ شدن موتور، کاهش بازده آن و افزایش تلفات شود. دستگاه Fluke قادر به اندازه گیری هارمونیک های مرتبه 1 تا 49 برای ولتاژ، جریان و توان می باشد و میزان آن ها را به صورت بار دیاگرام هایی نمایش می دهد.

حالت گذرا ( transient ):

 بروز حالات گذرا در سیستم های قدرت می تواند پایداری شبکه را به خطر بیندازد، مثلاً افزایش ولتاژ یا جریان از یک حد مشخص، قطع ولتاز تغذیه به صورت لحظه ای و ...

تمامی موارد فوق برای دستگاه قابل تنظیم بوده و سپس دستگاه می تواند اقدام به ثبت بروز حالت های گذرا در سیستم نمود.

جریان های هجومی ( Inrush current ):

جریان های هجومی در موقع راه اندازی ترانس فورماتورها و موتورهای الکتریکی ایجاد می شود، این جریان ها در لحظات اولیه راه اندازی وجود دارند و دامنه آنها می تواند به پیش از 10 برابر جریان نامی مصرف کننده برسد که می تواند سبب افق ولتاژهای شدید، عملکرد غیر صحیح وسایل حفاظتی و ... شود. اندازه گیری این جریان ها نیز توسط دستگاه امکان پذیر است.

دیتا لاگر ( Data lorggar  ):

 این امکان به کاربر این اجازه را می دهد تا پارامترهای مختلف نظیر ولتاژ، جریان توان و انرژی را در طول یک دوره اندازه گیری مثلا یک شبانه روز ثبت و مورد استفاده قرار دهد.

اتصال به کامپیوتر:

همان گونه که قبلا عنوان شد تمام اندازه گیری های انجام شده می تواند در یک حافظه که در درون دستگاه قرار دارد ذخیره شده و سپس با استفاده از یک کابل رابط نوری این اطلاعات می تواند به صورت نمودار یا فایل نوشتاری در اختیار کاربر قرار می گیرد.