شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

گروه انرژی شرکت بنیان انرژی(BENG)  همراستا با قوانین پنجم توسعه توسعه و  اصلاح الگوی مصرف نسبت به ارائه خدمات دانش بنیان و کاربردی در زمینه انرژی و همکاری با صنایع و سازمان های خصوصی و دولتی در جهت بهینه سازی و منطقی نمودن مصرف انرژی و افزایش بهره وری با شرح خدمات زیر فعالیت می نماید:

1-     ممیزی انرژی، تحلیل مصارف و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

    متدلوژی خاص و منحصر به فرد  شرکت بنیان انرژی در پیشبرد فرایند ممیزی انرژی سبب اثربخش بودن این عملیات در اغلب صنایع و ساختمان های تحت مطالعه گردیده است.

2-    استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد های ISO 50001:2009 و  EN16001:201

    اجرای تمامی  راهکارهای بهینه سازی در بازه زمانی کوتاه از نظر فنی و مالی غیرممکن می باشد، لذا  بهینه سازی مصرف با رعایت اصل بهبود مستمر و تدوین خط مشی و اهداف بلند مدت ،  میان مدت و کوتاه مدت تحت سیستم مدیریت انرژی که قابلیت  یکپارچگی با سایر سیستم های مدیریتی را دارد امکان پذیر خواهد بود.

3-    مدیریت بار (الکتریکی) در صنایع

4-     تأمین تجهیزات کاهنده مصرف انرژی

5-    امکان سنجی فنی و اقتصادی، طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP)  

6-     طراحی بهینه سیستم های حرارتی و برودتی

7-    تهیه شناسنامه و برچسب انرژی ساختمان و واحد های صنعتی

8-    مهندسی روشنایی در صنعت و ساختمان

9-    تهیه و توزیع سیستم های نوین روشنایی ساختمان و معابر

10-  طراحی و نصب سیستم های  انرژی های نو و تجدید پذیر شامل: توربین بادی، سلول فتو ولتائیک، آبگرمکن خورشیدی، زیست توده (bio gas, bio fuel)، پیل سوختی، هیدروژن، دیش استرلینگ

11-       تعمیرات و نگهداری سیستم های تأسیساتی صنایع و ساختمان ها در جهت بهینه سازی مصرف انرژی

12- بازرسی معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر