شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

 

اصول واحد بازاریابی و فروش شرکت بنیان انرژی البرز بصورت ذیل تعریف گردیده است:

 

1. حق همیشه با مشتری است.

2. رعایت اخلاق حرفه ای در نوع جذب مشتری و سعی در ارائه اطلاعات کامل به منظور همکاری با مشتری جهت انتخاب صحیح.

3. ایجاد اعتماد و اطمینان از ارائه کامل خدمات مورد درخواست و ارائه مناسب ترین قیمت.

4. رقابت سالم و هم افزا .

5. پاسخگویی به سوالات، استعلام ها و مناقصات در اسرع وقت.

6. هدف ما  انجام کار  و رفع نیاز کارفرما می باشد، چه بسا در برخی موارد فراتر از تعهدات توافق شده عمل نماییم. 

7. مشتری عضوی از سازمان ماست، فرقی نمی کند بعد یا قبل از توافق ما برای فروش باشد.


واحد فروش و بازاریابی شرکت بنیان انرژی البرز روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 و در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 12  آماده ارائه خدمات می باشد.