شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
  به نقل از شانا- دستورالعمل تشکیل ستاد عملیاتی تحقق اهداف جهاد اقتصادی در وزارت نفت در نامه ای به مدیران عامل چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت و دیگر معاونان وزیر ابلاغ شد.

به گزارش شانا، در ابلاغیه مهندس محمد علی آبادی خطاب به مدیران چهار شرکت اصلی وزارت نفت و دیگر معاونان وزیر نفت آمده است: «با توجه به نامگذاری سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نام «سال جهاد اقتصادی» و با عنایت به نقش و جایگاه صنعت نفت به عنوان قلب اقتصادی کشور، بدین وسیله دستورالعمل تشکیل «ستاد عملیاتی تحقق اهداف جهاد اقتصادی در وزارت نفت» جهت اقدام ابلاغ می شود.

ضروری است تمام معاونان محترم با قید فوریت نسبت به تشکیل ستادهای فرعی و اصلی اقدام و نتایج اقدامات را مستمرا به معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری گزارش نمایند.»

در مقدمه این دستور العمل آمده است: وظایف کلی ستاد مذکور شناسایی طرح ها و پروژه های مهم در راستای سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و ارائه راهکارهای عملیاتی، نوین و شتاب بخش و ایده های جدید به منظور رفع مشکلات و موانع با هدف تسریع در اجرای آنها است.

در این مقدمه تاکید شده است: در این راستا تحقق رشد اقتصادی کشور به میزان تعیین شده در برنامه پنجم، ارتقای سهم بهره وری سرمایه و نیروی کار در رشد اقتصادی، افزایش منابع سرمایه گذاری، توسعه مبتنی بر دانش، افزایش اشتغال در کشور، افزایش تولید و ظرفیت سازی نفت و گاز طبیعی، تولید زودهنگام از میدان ها، توسعه میدان های مشترک نفت و گاز، استفاده از موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های کشور جهت سوآپ و ترانزیت نفت خام، گازطبیعی و فرآورده ها، توسعه فن آوری، توسعه ساخت داخل و استفاده از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی، رشد و توسعه آموزش و پژوهش، متنوع سازی سبد سوخت کشور، خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی، اتخاذ تدابیر ویژه جهت مقابله با تحریم های اقتصادی، توجه به مسائل زیست محیطی و HSE، کاهش زمان اجرا و قیمت تمام شده و افزایش کیفیت طرح ها و پروژه ها، شفاف سازی مالی، بهبود روشها و فرآیندها و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر اساس این دستور العمل ساختار اجرایی ستاد مذکور دارای ستادهای فرعی در چهار شرکت اصلی و معاونت های ستادی شامل معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت (رئیس ستاد)، اعضای هیئت مدیره شرکت (عضو ستاد)، مدیران شرکت (عضو ستاد) و  سایر (حسب تشخیص رئیس ستاد) است، همچنین دبیر ستاد فرعی از بین اعضا و از سوی رئیس ستاد و ترجیحا مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت تعیین می شود.

بر پایه این گزارش، ساختار اجرایی ستادهای فرعی ستاد عملیاتی تحقق اهداف جهاد اقتصادی در وزارت نفت در حوزه معاونین وزیر نفت، متشکل از معاون وزیر نفت (رئیس ستاد)، مدیران و روسای بلافصل (عضو ستاد)، سایر (حسب تشخیص رئیس ستاد) است که  دبیر این ستاد فرعی نیز از بین اعضا و از سوی رئیس ستاد تعیین می گردد.

 

معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری (رئیس ستاد)، دبیران ستادهای فرعی (عضو ستاد)، مدیرکل روابط عمومی، سایر (حسب تشخیص رئیس ستاد) از اعضای ستاد اصلی ستاد عملیاتی تحقق اهداف جهاد اقتصادی در وزارت نفت به شمار می آیند.

 

ستاد عالی ستاد عملیاتی تحقق اهداف جهاد اقتصادی در وزارت نفت را وزیر / سرپرست وزارت نفت (رئیس ستاد)، شورای معاونین (عضو ستاد) و معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری (دبیر ستاد) تشکیل می دهند.

وظایف کلی ستادهای فرعی و ستاد اصلی در چارچوب این دستورالعمل تعیین و مشروح وظایف آنها و نحوه ارتباط ستادها در ستاد اصلی تعیین و ابلاغ می شود.

در این دستور العمل تصریح شده است:  تمام شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت نفت، نهایت همکاری های لازم را با ستادهای مزبور به عمل خواهند آورد. ضمنا معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، مسئولیت هماهنگی و پیگیری را عهده دار خواهد بود.