شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
 مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی که میزبان دومین نشست منطقه ای مدیران کل حفاظت محیط زیست در تبریز بود، در مراسم آغاز این نشست گفت: رسیدن به سند چشم انداز توسعه نظام جمهوری اسلامی در حوزه حفاظت محیط زیست بر اساس سیاستها و منویات مقام معظم رهبری با محوریت پیشرفت و عدالت ، هدف اصلی نشست مدیران کل حفاظت محیط زیست شمالغرب کشور در تبریز می باشد.

بیوک رئیسی با اشاره به سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه کشور گفت: در برنامه ی پنجم توسعه 26 ماده مستقیما در حوزه ی حفاظت محیط زیست است و این رویکرد محیط زیستی توجه مجلس محترم و دولت دهم به توسعه پایدار را بیش از پیش نمایان میسازد.

وی با بیان این مطلب که تعامل واحدهای صنعتی استان با اداره ی کل حفاظت محیط زیست در حد مطلوب و مثال زدنی است، اضافه کرد: این تعامل و همکاری در نتیجه ی نگرش مثبت محیط زیست و توصیه های استاندار و معاونان محترم ایشان به همکاری دو سویه و پیشبرد اهداف توسعه ای استان بوده است. رئیسی حاصل این تعامل را اقدامات شاخص زیست محیطی انجام گرفته در استان دانسته و تشریح کرد: با رویکرد مثبت صاحبان صنایع 90 درصد واحدهای صنعتی بزرگ استان مجهز به تصفیه خانه های صنعتی هستند و 75 درصد بیمارستانها دستگاه های خنثی سازی زباله های عفونی را راه اندازی نموده اند.

وی برنامه های آتی اداره ی کل حفاظت محیط زیست استان را پایش مستمر رودخانه های فصلی ، راه اندازی سیستم کنترل لحظه ای صنایع بزرگ ، استفاده از سیستم کنترل از راه دور مناطق حفاظت شده و استفاده از پتانسیل مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی در کنترل و پایش آلودگی های زیست محیطی عنوان کرده و افزود: آموزش های لازم به گروههای موثر و دانش آموختگان شیمی ، بیوشیمی و میکروبیولوژی و محیط زیست معرفی شده به اداره کل صورت می پذیرد.

کتال محسنی مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز ضمن تشریح سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست برای عملی کردن وظایف قانونی در خصوص برنامه ی پنجم توسعه گفت : سازمان محیط زیست به دنبال تدوین ضوابط خود اظهاری و شیوه نامه های آزمایشگاه های معتمد است که ضوابط و شیوه نامه ها به روز رسانی و ویرایش می گردد.

مدیر کل دفتر پایش گفت : در یک ساز و کار مدیریتی کشور را به 10 منطقه از نظر پایش محیط زیست تقسیم کرده ایم که هر منطقه چند استان را پوشش می دهد که در دو کارگروه کارشناسی و ستادی آلودگی ها را پایش و نمودار پراکنش و شدت آن را برای کل کشور ترسیم می نمایند.

کتال محسنی شیوه نامه ها را بر اساس رهنمودهای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده و پایش آلودگی ها را در 3 محور اصلی عنوان کرد و گفت: شاخص ها و عملکرد ها بر اساس شرح وظایف سازمانی و ویژگی های استانی تعریف شده است .

کتال محسنی سیاسهای کلان کشور در زمینه ی پایش را دور دو محور اساسی خود اظهاری واحدهای صنعتی و پایش لحظه ای صنایع بزرگ دانسته و افزود: در شیوه نامه آزمایشگاههای معتمد ، نوع پارامترهای اصلی برای اندازه گیری مشخص شده است.

در ادامه این هم اندیشی مدیران کل استانها و کارشناسان مسئوول نکته نظرهای خود را در خصوص موضوع های عنوان شده و چالش های زیست محیطی استان متبوعه مطرح کردند و مسئوولان سازمان راهکارهای سازمانی را بر اساس موازین و قوانین موجود ارائه دادند .

گفتنی است در این همایش دو روزه مدیران کل، معاونین تخصصی و مدیران آزمایشگاههای ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان، کرمانشاه و کردستان به همراه مدیران و کارشناسان دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور شرکت نموده بودند.