شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام): نشست ساماندهی مدیریت پسماندهای استانهای ساحلی شمالی با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استانهای ساحلی شمالی برگزار شد.
 برنامه ها و سیاستهای سازمانی و اقدامات صورت گرفته در جهت تسریع در ساماندهی مدیریت پسماندهای استانهای ساحلی دراین نشست ارایه شد.
حسن پسندیده  مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با اشاره به  ماده 11 قانون مدیریت پسماندها، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،صنایع و معادن، نیرو ونفت، جهادکشاورزی ضوابط مدیریت اجرایی پسماند ها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند بطوریکه وزارتخانه های یاد شده مسئول نظارت بر اجرای روشها و روشهای مصوب هستند .
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت دستگاههای اجرایی در سالیان گذشته ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی زیست محیطی پسماندهای برقی و الکترونیکی ، پسماندهای پزشکی و وابسته ، پسماندهای کشاورزی و همچنین پسماندهای حاوی و یا آلوده به بی فنیلهای پلی کلره را تدوین و توسط هیات دولت به تصویب رسیده است .
پسندیده خاطر نشان کرد: لیکن این آغاز راه است و به دلیل گستردگی ماهیت ، کمیت و کیفیت مدیریت پسماندها ضرورت دارد برای تدوین ضوابط مدیریت محیط زیستی سایر پسماندها نیز گامهای موثری برداشته شود.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست  افزود:  هم اکنون سازمان حفاطت محیط زیست ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای نفتی را با مشارکت وزارت نفت ، ضوابط و روشهای استفاده از پلاستیکهای زیست تجزیه پذیر و ضوابط رعایت جنبه های زیست محیطی در بسته بندیهای، توزیع و مصرف محصولات معدنی گچ ، و سیمان را از طریق وزارت  صنعت معدن و تجارت ، آغاز نموده است.
همچنین ضوابط و روشهای مکان یابی محلهای دفع پسماندهای ویژه را نیز  با مشارکت دانشگاه محیط زیست  را حال تدوین دارد ضمن اینکه ضوابط حمایت از تولیدکنندگان محصولات و صنایع بازیافت پاک ، را نیز جهت تصویب در دستور کار درکارگروه ملی مدیریت پسماندها  قرار داده است.
پسندیده تصریح کرد: تدوین ضوابط و روشهای مدیریت زیست محیطی سایر پسماندها مانند تدوین ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای صنعتی (شیمیایی) ، خودروسازی ، چرم  ، نساجی  ، شناسه گذاری پسماندها و تعیین حد تشخیص پسماندهای عادی – صنعتی- و ویژه نیز در اولویت برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
وی ادامه داد :  پیگیری  تدوین ، و مقدمات لازم برای تصویب و اجرا از  برنامه های مهم کاری در سال 93 در دفتر آب و خاک  سازمان حفاظت محیط زیست است.