شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

شرکت بنیان انرژی البرز فعال در تخصص های انرژی و محیط زیست دارای آزمایشگاهی مجهز و کادری متخصص در این زمینه می باشد.

خدمات آزمایشگاهی در چهار بخش زیر ارائه می شوند:

-          آزمایشگاه انرژی

-          آزمایشگاه آب و فاضلاب

-          آزمایشگاه هوا

-          آزمایشگاه فلزات سنگین


برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش آزمایشگاه ها مراجعه نمایید.