شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
 
به منظور ارائه گزارش پیشرفت پایش و نتایج آن، دریافت نظرات کارشناسان نیروگاه­ها و سایر ذینفعان، دومین سمینار پایش زیست محیطی نیروگاه­های حرارتی کشور در تاریخ 19 تیرماه سالجاری با حضور کارشناسان محیط زیست این نیروگاه­ها در سالن اجتماعات شهید مطهری طبقه اول ساختمان معاونت امور انرژی وزارت نیرو برگزار می­گردد.

به نقل از این گزارش، پروژه تهیه و تدوین دستورالعمل پایش زیست محیطی نیروگاه­های حرارتی کشور به کارفرمایی شرکت توانیر توسط دفتر محیط زیست سابا با هدف یکسان­سازی نحوه انجام کلیه آزمایشات و آنالیزهای زیست محیطی در انواع نیروگاه­های حرارتی کشور در سال 1388 به پایان رسید.

این گزارش می­افزاید: اولین سمینار پایش زیست محیطی در نیروگاه­های حرارتی در بهمن ماه سال 88 برگزار گردید و به منظور تسریع در دریافت کاربرگ­های پایش زیست محیطی سامانه پایش زیست محیطی نیروگاه­ها در سایت سابا در اواخر مردادماه سال 89 راه­اندازی شد.