شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اعلام اینکه تالاب گاوخونی، کانون جدید ریزگردهای سمی است، به ایسنا گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که عناصر فلزی سنگین همچون سرب، کادمیم و جیوه از طریق پساب صنایع وارد این تالاب شده است.
به گفته سیداحمد خاتون آبادی، درصورت بی‌توجهی به احیای زنده‌رود و عدم‌تأمین حقابه تالاب گاوخونی، کانون جدید بحران ریزگرد سمی در کشور در تالاب گاوخونی شکل می‌گیرد و غبار و ذرات سمی با ورود جریان‌های بادی شرق به غرب در فصل تابستان، تا پایتخت پیش می‌رود.

این استاد کشاورزی با اشاره به توسعه غیراصولی صنایع در استان اصفهان گفت که تولید 70درصد فولاد کشور در استان اصفهان با استفاده از آب زاینده‌رود کار بی‌معنا و نادرستی بوده است.وی گفت: ایجاد سد زاینده‌رود، توهم وجود بی‌حد آب را در دهه‌های قبل ایجاد کرد و باعث شکل‌گیری صنایع بزرگی همچون ذوب‌آهن شد که سیل مهاجرت را درپی داشت.

این عضو هیأت‌مدیره جمعیت پیام سبز تصریح کرد: سالانه 170میلیون مترمکعب حقابه تالاب بین‌المللی گاوخونی است که براساس برخی مطالعات این رقم می‌تواند تا 250میلیون مترمکعب هم برسد.خاتون‌آبادی با بیان اینکه سهم کاهش بارندگی‌ در خشکی زنده‌رود فقط 20درصد است، تأکید کرد: 80درصد نابودی رودخانه به‌دلیل سوء مدیریت است و بحث‌های حاشیه‌ای، در واقع همان توپ به میدان دیگری انداختن و رفع مسئولیت است.