شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
به نقل از روایط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران- اولین کنگره ملی انرژی و فناوری هزاره سوم با تکیه بر دیدگاه های چشم انداز 20 ساله ایران(افق 1404) در مرکز همایش­های بین المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 31 تیرماه سالجاری برگزار می­گردد. سازمان بهره­وری انرژی ایران نیز در همایش فوق در خصوص مدیریت انرژی در هزاره سوم گزارشی ارائه خواهد نمود.این گزارش می­افزاید: هدف از برگزاری این کنگره، طرح مشکلات و ارائه راهکارهای مدیریت انرژی با رویکرد تحقق سند راهبردی کشور و نیز شناخت و معرفی فرصت­های سرمایه گذاری موجود جهت دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی می باشد.