شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است که برای شناسایی و چگونگی مقادیر و موقعیت های مصرف انرژی در یک فعالیت یا فرایند، انجام و طی آن فرصت ها و امکانات صرفه جویی انرژی مشخص  و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

هدف ممیزی انرژی تعیین راه حل هایی برای کاهش مصرف انرژی بر واحد تولید محصول (خروجی) و همچنین کاهش هزینه های بهره برداری است.

انواع (سطوح) ممیزی انرژی عبارتند از:

·        بررسی و سنجش مصرف انرژی (برآورد تقریبی از مصرف، پتانسیل ها و امکانات صرفه جویی از طریق بازبینی و مشاهده ظاهری)

·        ممیزی انرژی مقدماتی (اولیه) (برآورد اولیه از مصرف انرژی) یا ممیزی کوتاه مدت انرژی

·        ممیزی جامع انرژی (مفصل) برآورد جامع از مصرف انرژی با جزییات کامل

بر سر راه انجام یک طرح ممیزی انرژی موانعی وجود دارد که تعدادی از آن ها عبارتند از:

-         عدم اطلاع کافی در مورد ممیزی انرژی و فواید آن

-         نقش کم اهمیت انرژی در هزینه ها

-         محدودیت منابع انسانی، فنی و مالی

-         فقدان دستگاه های اندازه گیری در کارخانه

-         فقدان دسترسی به آمار مصرف انرژی و مواد در کارخانه ها

 

پس از انجام یک پروژه ممیزی انرژی توصیه های ارائه شده باید محقق گردند، لیکن در اجرای آن ها مشکلاتی وجود دارد که برخی از آن ها در زیر قید شده اند:

-         محدودیت های مالی و اقتصادی

-         نبود آگاهی از حدود و دامنه ممیزی ها (از سوی تیم ممیزی)

-         نبود آگاهی از آنچه که از ممیزی انرژی مورد انتظار است (از سوی مشتری)

-         تاخیر در ارائه گزارش ها سبب می شود تا توصیه ها نامربوط تلقی شوند.

-         سهل انگاری در ممیزی سبب فقدان جدیت در تلاش ها و کوشش ها می شود.