شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

در دپارتمان محیط زیست شرکت بنیان انرژی پروژه های زیادی در زمینه های مختلف در دست اجرا می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش پروژه های در حال اجرا مراجعه نمایید.