شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

پروژه های در حال اجرا در دپارتمان محیط زیست شرکت بنیان انرژی به قرار زیر می باشد:

-          طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

این پروژه در سال 1390 آغاز شده و کارفرمای طرح شرکت فولاد البرز بوده و جزء طرح های توسعه در این واحد صنعتی می باشد.

-          طراحی و بازسازی کامل کارخانه تصفیه دوم روغن موتور

-          طراحی و اجرای کارخانه تصفیه لجن های اسیدی و تولید قیر

·         هر دو پروژه فوق الذکر در سال 1389 آغاز شده اند و کارفرمای این طرح ها شرکت سهیل شیمی می باشد.