شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

  شرکت بنیان انرژی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت 393353 در سال 1389 به عنوان یک شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات  مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت، آزمایشگاهی، بازرگانی و آموزشی در تخصص های  محیط زیست، انرژی و صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی شروع به فعالیت نموده است.

شرکت بنیان انرژی دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست کشور و تائیدیه از سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) می باشد.

فعالیتهای تخصصی شرکت بنیان انرژی به صورت کلی به شرح ذیل می باشد :

1-    ممیزی، تحلیل مصارف، مدیریت انرژی و تامین تجهیزات کاهنده و بهینه ساز مصرف انرژی و انرژی های نو و تجدید پذیر

2-مهندسی , تامین تجهیزات وساخت کارخانجات تصفیه روغن موتور, تولید انواع روان کننده ها , قیر و فرآورده های قیری و اسید سولفوریک

3-   خدمات آزمایشگاهی محیط زیست و انرژی شامل آزمایشات : آب و فاضلاب، هوا، فلزات سنگین، ترکیبات نفتی و سموم،میکروبی، اندازه گیری و محاسبات راندمان انرژی حرارتی و الکتریکی  و آزمایشات خوردگی.

4- مطالعات سیستم و برنامه مدیریت  زیست محیطی (EMP & EMS)   

5-  طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و  راهبری تصفیه خانه های آب و پسآب

6-   خدمات مدیریت پسماند های صنعتی، ویژه و خطرناک

7-   تامین محصولات نفتی، شیمیایی و پتروشیمیایی،معدنی و فلزی

8- 
انجام پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی  (EIA)