شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

دپارتمان محیط زیست شرکت بنیان انرژی با اتکا به دانش فنی کادر مجرب خود و با استفاده از جدیدترین دستگاه ها و روش های آنالیز و متد های طراحی و مدیریتی در راستای اصل 50 قانون اساسی آمادگی خود را برای ارائه هر چه بهتر خدمات زیر اعلام می دارد:

الف ) آزمایشگاه شیمی و محیط زیست

ب ) مشاوره مدیریت و مهندسی محیط زیست