شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
بازیافت روغن های مستعمل و بازگرداندن به چرخه مصرف دوباره علاوه بر مزایای اقتصادی از حیث حفاظت از محیط زیست نیز حائز اهمیت فراوانی می باشد، در این راستا شرکت بنیان انرژی، خدمات طراحی، اجرا و راهبری کارخانجات تصفیه دوم روغن موتور را بصورت کلید در دست ارائه می نماید؛

نکته حائز اهمیت رعایت مسائل مرتبط با  بهره وری تولید،بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست در این فرایند می باشد که متاسفانه در اغلب صنایع بازیافت روغن موتور مورد توجه نبوده که این عدم توجه باعث هدر رفت بسیار انرژی، افزایش قیمت تمام شده محصول و آلایندگی محیط زیست می گردد.

شرکت بنیان انرژی البرز با ایجاد تغییرات اساسی در فرایند طراحی خط تولید این مشکلات را برطرف نموده است، در زیر به چند مورد از این تغییرات اشاره می گردد:

1- اصلاح تمامی فرایند های انتقال حرارت و افزودن مبدل های حرارتی در مراحل مختلف تولید
2- کاهش یا حذف اسید مصرفی در فرایند با افزودن مواد جایگزین و یک مرحله جداسازی فیزیکی
3- خنثی سازی کلیه گازهای اسیدی خروجی از راکتورها توسط راکتور بستر پر شده جذبی
4- تصفیه و بازیافت لجن های اسیدی و تولید قیر اصلاح شده
5- بهینه سازی تجهیزات فرایندی و کاهش مخازن و خطوط لوله
6- انتگراسیون حرارتی فرایند

شایان ذکر است طرح ایجاد خطوط تصفیه دوم روغن موتور دارای توجیه اقتصادی بسیار مناسبی بوده و با اعمال روش های فوق الذکر به راحتی می توان قیمت تمام شده محصول را کاهش و در نتیجه سود حاصله را افزایش داد.

جهت در یافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.