شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
از اهم فعالیت های شرکت بنیان انرژی طراحی سیستم های کنترل و کاهش آلاینده های هوا در صنایع می باشد، خدمات قابل ارائه شامل موارد ذیل می باشد: 1- طراحی اسکرابر گازهای خروجی دودکش 2- طراحی و نصب بوگیر صنعتی برای کارخانجات تولید پودر ماهی و سایر کارخانجات مشابه 3- طراحی سیکلون 4- طراحی غبارگیر برای واحد های ذوب فلز و ریخته گری 5- طراحی سیستم زباله سوز صنعتی