شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
گروه مهندسی و ساخت شرکت بنیان انرژی البرز در زمینه طراحی و ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب بهداشتی و صنعتی فعالیت می نماید. پکیج های تصفیه فاضلاب بصورت فلزی و بتونی طراحی و ساخته می شود. روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی این شرکت به قرار ذیل می باشد: 1- روش لجن فعال همراه رشد چسبنده 2- روش IFAS (تلفیقی رشد چسبنده و معلق میکروبی 3- روش راکتور ناپیوسته متوالی در تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی بر مبنای آنالیز فاضلاب خروجی روش های تلفیقی بصورت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اجرا می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این بخش تماس حاصل فرمایید.