شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
  •    طراحی و نظارت بر ساخت و راه اندازی واحد قیر سازی و بسته بندی قیر (بشکه و کیسه)
  •    طراحی و نظارت بر ساخت و راه اندازی واحد تولید قیر امولسیون، قیر محلول، قیر اصلاح شده
  •  بهینه سازی واحدهای تولید قیر
  • ارایه مشاوره جهت کاهش هزینه های تولید واحدهای قیرسازی
  • ارایه مشاوره جهت اصلاح خواص قیرهای تولیدی
  •    ارائه مقالات مرتبط با صنعت قیر در نشریات و سمینارهای داخلی و خارجی
  •  ارائه دستورالعمل تولید محصولات قیری شامل:

o          انواع گریدهای قیر (نفوذی و ویسکوزیته)

o          انواع گریدهای قیر محلول

o          انواع قیر امولسیونی با کاربردهای مختلف (بازیافت سرد،چیپ سیل،میکروسرفیسینگ، اسلاری سیل،فاگ سیل، بلو پچر و ...)

o          انواع قیر اصلاح شده با پلیمر

o          انواع قیر با گرید عملکردی (PG)

o          انواع قیرهای بسته بندی شده در پوششهای پلیمری

o          فیلم های پلیمری جهت بسته بندی قیر در داخل کشور

o          گریدهای مختلف قیر اکسیده با استفاده از روشهای هوادهی و اختلاط

o          پرایمر امولسیونی برای مصارف عایق ساختمان

o          انواع قیرهای اصلاح شده با استفاده از ضایعات سایر صنایع

o          قیرهای رنگی جهت آسفالت معابر خاص