شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

توان و حرارت همزمان Combined Heat and Power(CHP)

از یک دیدگاه انرژی مدارانه تولید الکتریسیته در نیروگاه های حرارتی فرایندی کاملا اتلاف گر است. بیشترین نیروگاه های حرارتی متعارف بازدهی در حدود 30 تا 37 درصد را نشان میدهند، در حالیکه نیروگاه های جدیدتر سیکل ترکیبی گازی هنوز فقط به بازدهی در حدود 47 درصد می رسند. ای بدان معنی است که بالغ بر 50 درصد انرژی مصرف شده در فرایند تولید تلف گردیده و به الکتریسیته قابل توزیع تبدیل نمی گردد. این انرژی تلف شده به حرارت تبدیل شده که نهایتا به محیط زیست برگشت می شود. همچنین فرایند تولید، مقادیر قابل ملاحظه ای از CO2را در اتمسفر رها می کند.

کارایی عملیاتی حاصله در خلال فرایند تولید الکتریسیته منجر به تلف شدن مقدار زیادی از انرژی به صورت گرمای اتلافی می شود. با عنایت به منابع رو به زوال انرژی کره زمین، این چندان نظام قابل قبولی نیست. بسیار بهتر خواهد بود که گرمای اتلافی در فرایند تولید را جمع آوری کرده و به مصرف گرم کردن ساختمان ها رساند. با ترکیب فرایندهای تولید الکتریکی و تولید گرما امکان ایجاد یک سیستم بسیار کارامد که از انرژی اولیه استفاده بهینه می کند، وجود دارد. ترکیب فرایندهای تولید الکتریکی و تولید گرما است که اساس CHP یا تولید همزمان را پدید می آورد. در یک تاسیسات متداول CHP مبدل های حرارتی برای بازیافت گرمای اتلافی از گازهای دودکش و دیگر منابع در خلال فرایند تولید الکتریسیته مورد استفاده واقع می شوند. بدین طریق اگر یک سیستم به صورت مطلوب بهینه باشد، امکان رسیدن به بازدهی کل در حدود 80% میسر است.

سیستم های CHP می توانند از تاسیسات کوچک که برای برآوردن نیازهای یک ساختمان منفرد طراحی شده اند تا سیستم های بزرگ که نیازهای توان الکتریکی و گرمایشی یک مجموعه شهری را برآورده می کنند متفاوت باشند. سیستم های کوچک CHP از موتورهای احتراق داخلی بهره گیری کرده و به منظور استفاده در کاربری هایی که نیاز الکتریکی آن ها از MWe1 تجاوز نمی کند، مد نظر قرار گیرند. توربین های گازی در تاسیسات بزرگتر معمول هستند، در حالیکه توربین های بخاری اغلب در بزرگترین طرح ها استفاده می شوند.

امکان نمایش صرفه جویی های انرژی ارزشمند سیستم های CHP با مقایسه کردن انرژی اولیه مصرفی یک نمونه تاسیسات کوچک CHP با آنچه که توسط یک سیستم معمول که در آن گرما در بویلر تولید شده و نیروی الکتریکی از یک شرکت خدماتی خریداری می شود و به مصرف می رشد وجود دارد.